ประวัติด้านการศึกษา :

 • ปี พ.ศ.2549 : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพมหานคร ( อนุสาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ )
 • ปี พ.ศ.2547 : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ( คณะสูตินรีเวชกรรม )
 • ปี พ.ศ.2543 : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพมหานคร ( แพทยศาสตรบัณฑิต )

ประสบการณ์ด้านการทำงาน :

 • ปัจจุบัน: ดำรงตำแหน่งผู้บริหารทางด้านทางการแพทย์, สยาม เฟอร์ทิลิตี้ คลินิก, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
 • พ.ศ.2557 – พ.ศ.2559 : ดำรงตำแหน่งผู้บริหารทางด้านทางการแพทย์, เฟิร์ส เฟอร์ทิลิตี้ และพีจีเอส เซ็นเตอร์, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
 • พ.ศ.2552 – พ.ศ.2557 : ดำรงตำแหน่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะผู้ที่มีบุตรยาก ประจำการอยู่ที่ Safe Fertility Center, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
 • พ.ศ.2549 – พ.ศ.2552 : ดำรงตำแหน่งสูตินรีแพทย์ชำนาญการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช, โรงพยาบาลเวชธานี, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม :

 • พ.ศ.2562 : 8th IVIRMA International Congress that will be held in Palma de Mallorca, Spain, April 4th-6th, 2019
 • พ.ศ.2561 :  Updates in Fertility Treatment, Madrid , Spain
 • พ.ศ.2560 : European Society of Human Reproduction and Embryology, Annual meeting, Geneva, Switzerland
 • พ.ศ.2559 : European Society of Human Reproduction and Embryology, Annual meeting, Helsinki Finland
 • พ.ศ.2558 : World congress ovulation induction Bologna, Italy
 • พ.ศ.2558 : European Society of Human Reproduction and Embryology, Annual meeting, Lisbon, Portugal
 • พ.ศ.2557 : European Society of Human Reproduction and Embryology Campus, Vienna, Austria
 • พ.ศ.2557 : Next Generation Sequencing Training Course, Illumina, Singapore
 • พ.ศ.2556 : Cell Loading Technique for PGD Monogenic Disorder, Melbourne IVF, Melbourne, Australia
 • พ.ศ.2555 : 24 Sure user group meeting
 • พ.ศ.2554 : 24 Sure Lab Practice Training Program, BlueGnome, Cambridge, UK
 • พ.ศ.2553 : Vitrification Training, Kato Lady Clinic, Japan
 • พ.ศ.2552 : PGD and Quality Management , Bruno, Czech Republic
 • พ.ศ.2550 : PGD and PCR Workshop, UCL, United Kingdom
 • พ.ศ.2543 : Workshop ART,Chaing Mai,Thailand
 • พ.ศ.2542 : Basic ART, National University of Singapore, Singapore